Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League

Gốc
23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League cũng nổi tiếng và đình đám chẳng kém những trang phục chính thức màu đỏ huyền thoại.

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 1

Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, MU đã sử dụng tổng cộng 23 mẫu áo sân khách (trang phục số 2).

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 2

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2017/2018

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 3

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2016/2017

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 4

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2015/2016

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 5

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2014/2015

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 6

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2013/2014

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 7

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2012/2013

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 8

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2011/2012

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 9

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2010/2011

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 10

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2009/2010

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 11

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2008/2009

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 12

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2007/2008

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 13

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2006/2007

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 14

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2005/2006

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 15

Mẫu áo sân khách giai đoạn 2003-2005

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 16

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2002-2003

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 17

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2001-2002

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 18

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2000-2001

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 19

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1999-2000

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 20

Mẫu áo sân khách giai đoạn 1997-1999

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 21

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1996-1997

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 22

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1995-1996

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 23

Mẫu áo sân khách giai đoạn 1993-1995

Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 24

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1992-1993

Tin nóng

Tin mới