Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ sưu tập âm nhạc của trùm phát xít Adolf Hitler

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Hơn 60 năm sau Thế chiến II, một bộ sưu tập các tác phẩm âm nhạc của trùm phát xít Adolf Hitler đã được phát hiện. Bộ sưu tập cho thấy sự hâm mộ của Hitler đối với những tác phẩm của các nghệ sĩ thuộc chủng tộc mà Hitler cùng đám tay chân của y luôn cho là "hạ đẳng".