Bộ sưu tập gần 1.000 chiếc radio cassette cổ ở Hà Nội

Gốc
Ông Nguyễn Xuân Thủy (Long Biên, Hà Nội) đã đi khắp cả nước và các chợ đồ cũ ở Campuchia hoặc Nhật Bản để sưu tầm các mẫu radio, cassette đã được sản xuất từ lâu đời.

Video: Vietnamnet