Bộ Tài chính cam kết thu ngân sách vượt dự toán

Gốc
TPO - Ngày 2/12, Bộ Tài chính cho biết, kết quả thu NSNN đến hết tháng 11/2015 đạt khá, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội; số thu NSTW theo đó cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu NSTW khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Thu tăng 8,3%

Tổng thu cân đối NSNN tháng 11 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội , tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% (tương ứng giảm khoảng 20,8 nghìn tỷ đồng) so tháng trước, chủ yếu do một số sắc thuế và khoản thu ngân sách phát sinh quý III đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 10; Lũy kế 11 tháng đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, bằng 93,6% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

Cụ thể, 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm; trong đó các khoản đạt khá là: thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán. Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.

Riêng khoản thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 15,28 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán.

Còn thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 22,5 nghìn tỷ đồng và hoàn thuế GTGT theo quy định là 6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước xấp xỉ 152,3 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 231,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89% dự toán; hoàn thuế GTGT theo quy định là 79 nghìn tỷ đồng), bằng 87% dự toán và mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

Như vậy, kết quả thu NSNN đến hết tháng 11/2015 đạt khá, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội; số thu NSTW theo đó cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu NSTW khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Chi hơn 1 ngàn tỷ đồng

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 11 ước 14 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 151,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán, tăng 7,5% cùng kỳ năm 2014, trong đó: chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 100% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 96,2% dự toán; chi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích đạt 92,9% dự toán

Chi trả nợ và viện trợ tháng 11 ước 15,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng đạt 142,4 nghìn tỷ đồng, bằng 95% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2014.

Chi kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hành chính ước đạt 67,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 712,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó: chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề đạt 93% dự toán, tăng 5,3%; chi sự nghiệp y tế đạt 93,1% dự toán, tăng 7,3%; chi lương hưu và đảm bảo xã hội đạt 93% dự toán, tăng 4,3%; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt 92,8% dự toán, tăng 5,4%...

Bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Tin nóng

Tin mới