Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Tài chính hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 591/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện Công văn số 30/QGPCTT ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.

Theo đó, chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2022 là “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”. Việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị các cấp và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC) trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống thiên tai và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến cán bộ, công chức.

Thời gian tổ chức các hoạt động tập trung trong tháng 5/2022. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai; phổ biến kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm phòng chống thiên tai phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị; phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; nhận định tình hình thời tiết, xu thế thiên tai năm 2022 và các giải pháp phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, tổ chức treo pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 tại trụ sở làm việc ở nơi dễ thấy, đông người qua lại; Xây dựng và kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai của đơn vị; Kiểm tra, rà soát kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, loại hình thiên tai trên địa bàn địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị báo, tạp chí và cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tăng số lượng bài viết tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia năm 2022; phổ biến các kỹ năng phòng, chống và biện pháp phòng ngừa thiên tai; kịp thời đưa tin về hoạt động về phòng, chống thiên tai của các đơn vị trên báo, tạp chí in và điện tử, cổng thông tin điện tử.

Trần Huyền

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/chuyen-dong-tai-chinh/bo-tai-chinh-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-nam-2022-348076.html