Bộ Tài chính 'níu kéo' không muốn bỏ quy định độ rời rạc linh kiện ô tô nhập khẩu

Bộ Tài chính cho rằng sẽ có khoảng trống pháp lý nếu bãi bỏ quy định mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu khi có hiệu lực vào ngày 1-10 tới.

Theo Bộ Tài chính, thông tư 11 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ dẫn đến quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu tại các văn bản khác cũng bị bãi bỏ theo.

Ảnh minh họa: Lê Hoàng

Ảnh minh họa: Lê Hoàng

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ KH&CN liên quan đến quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu. Theo đó, cơ quan này kiến nghị lùi thời hạn có hiệu lực của toàn bộ Thông tư 11 ngày 10-8 của Bộ KH&CN hoặc lùi thời hạn có hiệu lực việc bãi bỏ quy định về mức độ rời rạc của bộ linh kiện ô tô nhập khẩu đến sau ngày Nghị định mới của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành và có hiệu lực.

Trước đó ngày 12-8, Bộ KH&CN ban hành thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô, có hiệu lực từ ngày 1-10. Các văn bản được bãi bỏ sau gần 20 năm ban hành vì các quy định không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ sản xuất ô tô.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng việc đặt vấn đề bỏ quy định về mức độ rời rạc của bộ linh kiện ô tô nhập khẩu có thể dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu bộ linh kiện ô tô đồng bộ nhưng có mức độ rời rạc thấp, không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền, thiết bị để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong nước.

Bộ Tài chính cũng đã có ý kiến với Bộ KH&CN là việc bãi bỏ quy định về mức độ rời rạc sẽ phát sinh vướng mắc, tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện phân loại bộ linh kiện CKD và Chương trình ưu đãi thuế khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế hay sửa đổi nội dung này.

Bộ Tài chính cho rằng, việc Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN sẽ dẫn đến hệ lụy là quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu tại các văn bản này cũng bị bãi bỏ theo, trong khi đây là một trong các điều kiện đang được quy định tại các Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các nghị định này vẫn đang có hiệu lực áp dụng.

Bộ Tài chính cũng cho biết gần đây Bộ này đã nhận được ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng, việc Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô.

Theo đó, VAMA đề nghị cần có phương án giải quyết trong trường hợp Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN có hiệu lực vào ngày 1-10-2022 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô không bị gián đoạn, thay đổi đột ngột.

Bộ Tài chính mới đây đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội có liên quan về một số nội dung của dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ cho phép kế thừa nội dung quy định về mức độ rời rạc của Bộ KH&CN tại Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN để bổ sung vào dự thảo nghị định này.

Tuy nhiên, trường hợp nghị định này được Chính phủ phê duyệt thì theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị định sẽ có hiệu lực ít nhất sau 45 ngày kể từ ngày ký do nghị định này được xây dựng theo trình tự thủ tục thông thường (không thể có hiệu lực ngay).

Theo đó, nghị định này sẽ không thể có hiệu lực trước ngày 1-10-2022 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN) nên sẽ phát sinh khoảng trống pháp lý và vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô và nhập khẩu bộ linh kiện CKD xe ô tô trong khoảng thời gian từ ngày 1-10-2022.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&CN lùi thời hạn có hiệu lực của toàn bộ Thông tư 11/2022/TT-BKHCN đến sau ngày Nghị định mới của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực thi hành (Bộ Tài chính đang xây dựng để trình Chính phủ trong tháng 10-2022); hoặc lùi thời hạn có hiệu lực việc bãi bỏ quy định về mức độ rời rạc của bộ linh kiện ô tô nhập khẩu đang được quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN đến sau ngày Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực thi hành.

Lê Hoàng

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/bo-tai-chinh-niu-keo-khong-muon-bo-quy-dinh-do-roi-rac-linh-kien-o-to-nhap-khau/