Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ văn bản đề nghị xóa hơn 10.000 tỉ đồng tiền nợ thuế, phạt chậm nộp cho các DN gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan; tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với DN đã giải thể, phá sản, hộ kinh doanh đã bỏ kinh doanh, chết, mất tích mà không còn khả năng thu…

Bo Tai chinh trinh Chinh phu de nghi xoa hon 10.000 ti dong tien no thue - Anh 1

Theo Bộ Tài chính, hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tính đến cuối năm 2013 ước khoảng 9.110 tỉ đồng. Tổng số tiền mà DN chậm nộp do những nguyên nhân khách quan trong thời điểm kinh tế suy giảm từ năm 2013 trở về trước ước khoảng 1.690 tỉ đồng. Bộ Tài chính cũng đề nghị chỉ áp dụng xóa nợ phạt chậm nộp với những đơn vị nộp đủ số thuế nợ trước ngày 31.12 năm nay. Riêng những DN kinh doanh bất động sản, hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không được xóa nợ tiền chậm nộp thuế.