Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước ra mắt Cổng thông tin điện tử

Gốc
QĐND Online – Ngày 26-11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai trương giao diện mới và nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và khai trương Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là cổng tích hợp thông tin toàn ngành và là đầu mối công bố các thông tin chính thức của Bộ trên Internet, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Chính phủ, đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của ngành tài chính. Cổng thông tin của các đơn vị Tổng cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là các cổng thông tin điện tử chuyên ngành, được tích hợp, trao đổi thông tin, liên thông dịch vụ với Cổng thông tin của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước ra mắt Cổng thông tin điện tử - Ảnh 1

Các đại biểu ấn nút khai trương.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai mới các dự án ứng dụng công nghệ thông tin để tin học hóa các dịch vụ công của ngành đảm bảo đến năm 2020, 100% dịch vụ công của Bộ được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. Trong đó, 30% dịch vụ công có thanh toán lệ phí được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử ngành tài chính theo lộ trình đã được Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt.

Tin, ảnh: HOÀNG GIANG

Tin nóng

Tin mới