Bộ Tài chính đã có công văn iên quan việc Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đi xe Toyota Land Cruiser GXR V8 giá gần 4 tỉ đồng.

Liên quan việc Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đi xe Toyota Land Cruiser GXR V8 giá gần 4 tỉ đồng, treo BKS 38A-000.23 giả mà báo chí phản ánh, Bộ Tài chính đã có công văn số 13524 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: “Để có thông tin chính xác đầy đủ phục vụ công tác quản lý nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác mua sắm và tình hình quản lý, sử dụng xe ôtô nói trên”.