Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đón Tết tiết kiệm, không chúc Tết cấp trên

Bộ Tài chính vừa có thông báo về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, yêu cầu không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính quán triệt các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Công điện số 1174/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính quán triệt các chỉ đạo nêu trên, tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; các cục trưởng cục thuế, giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Bộ Tài chính yêu cầu không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết, xử lý kịp thời các công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ trung ương ban hành đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2023, nhất là kinh phí cho an sinh xã hội, để các đối tượng được hưởng chính sách ngay từ đầu năm 2023.

Căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2023, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ trung ương ban hành đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2023 (bao gồm cả kinh phí phát sinh tăng thêm để thực hiện các chế độ, chính sách do điều chỉnh chuẩn nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thực hiện các chính sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) và các chính sách mới phát sinh (nếu có), nhất là kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, để các đối tượng được hưởng chính sách ngay từ đầu năm 2023.

H.Đ