Bộ Tài chính yêu cầu xóa bỏ cơ chế xin – cho để chống tham nhũng

Gốc
Bộ Tài chính các đơn vị thuộc và trực thuộc xóa bỏ cơ chế xin – cho để tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Bộ Tài chính yêu cầu xóa bỏ cơ chế xin – cho để chống tham nhũng - Ảnh 1

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, trong đó có nội dung yêu cầu xóa bỏ cơ chế xin – cho, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chủ trương, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư về phòng chống tham nhũng...

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công có trách nhiệm quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu về phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho, trong công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ về phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy chế quản lý, quy trình giải quyết công việc theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Tại công văn này, Bộ Tài chính còn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 103 ngày 07/12/2016 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 về việc không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017./.

Xuân Thân/VOV.VN

Tin nóng

Tin mới