Quy định không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Quy định không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng...

5 liên quan

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 về việc công bố thủ tục hành chính...

5 liên quan

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Ngày 11/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2634/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách...

5 liên quan

Điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Ngày 27/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP về điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt...

5 liên quan

Quy định chế độ quản lý phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều...

5 liên quan