Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý giao đất dịch vụ cho người dân huyện Mê Linh

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản về việc giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội).

Ngày 6/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Theo đó, Bộ TN-MT nhận được công văn của UBND TP Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh. Bộ TN-MT cho biết đề giải quyết vướng mắc giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, Bộ đã có ý kiến đề xuất và được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý.

Cụ thể, PTT Trịnh Đình Dũng cho phép UBND TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn của huyện Mê Linh theo thẩm quyền đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi từ khi có Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB ngày ngày 22/7/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các trường hợp còn tồn đọng theo quy định của Luật Đất đai 2003.

Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo nội dung công văn số 392/BC-UBND nêu trên, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ các quy định, chính sách do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành (Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004, Công văn số 2682/HC-UB ngày 1/11/2004, Thông báo số 113/TB-UB ngày 16/5/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Công văn số 479/CV-TN&MT ngày 31/8/2004 của Sở TN-MT), UBND các huyện, thành phố đã thống nhất tổ chức thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi từ năm 1997 trở về sau ngày ban hành Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB (hộ có đất nông nghiệp thu hồi trước khi có Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB cũng được giao đất dịch vụ tương tự như hộ có đất nông nghiệp thu hồi sau khi ban hành Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB, không có sự phân biệt).

Đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã giao được 123,14 ha đất dịch vụ cho các hộ có đất nông nghiệp thu hồi (đạt 99,15%).

Sau khi huyện Mê Linh sáp nhập vào TP Hà Nội, ngày 14/9/2008, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng trên địa bàn TP Hà Nội (mới) các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách do UBND TP Hà Nội (cũ), UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành trước ngày 1/8/2008.

Tiếp đó, ngày 1/12 năm 2014, UBND TP Hà Nội có Công văn số 9397/UBND-TNMT đồng ý cho phép UBND huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ bằng giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định tại Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB.

Bộ TN-MT khẳng định để giải quyết dứt điểm tồn tại về giao đất dịch vụ, bảo đảm công bằng, thống nhất về quyền lợi cho người có đất thu hồi, thực hiện đúng chính sách giao đất dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây), Bộ TN-MT đồng ý với đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Mê Linh của UBND TP Hà Nội nêu tại Công văn số 392/BC-UBND ngày 14/11/2022.

Bộ TN-MT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tính chính xác của các thông tin, số liệu, thực hiện việc hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi tương tự của tỉnh Vĩnh Phúc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và không để xảy ra thất thoát ngân sách nhà nước.

Minh Tuệ