Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khiếu kiện về đất đai có giảm nhưng còn rất bức xúc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khiếu kiện về đất đai có giảm nhưng còn rất bức xúc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định như trên tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai...

28 liên quan

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: An ninh nguồn nước đang hết sức cấp bách

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: An ninh nguồn nước đang hết sức cấp bách

Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phó Thủ tướng Trịnh Đình...

28 liên quan

Sẽ thêm nhiều thành phố bức xúc ô nhiễm không khí

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng, ô nhiễm không khí sẽ là vấn đề bức xúc của các thành phố Việt Nam...

28 liên quan

Năm 2020: Tập trung sửa 7 nội dung lớn của Luật Đất đai

Bộ TN&MT sẽ nhận nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 về sửa đổi Luật Đất đai và các biện pháp nhằm cải...

28 liên quan

Bộ TN&MT phải hành động để môi trường không bị ô nhiễm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo như vậy Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và...

28 liên quan

82% người dân hài lòng với dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối với dịch vụ công về đất đai, môi trường, đầu nhiệm kỳ (2016), chỉ số hài lòng của người dân là rất thấp...

28 liên quan

Năm 2020: Khơi thông điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực tài nguyên

Thực hiện phương châm 'hướng về địa phương cơ sở, người dân, doanh nghiệp' trong công tác quản lý tài nguyên,...

28 liên quan

Cần hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai...

28 liên quan

Phải hành động để môi trường không bị ô nhiễm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, thách thức lớn do ô nhiễm môi trường đòi hỏi toàn ngành Tài nguyên...

28 liên quan

Phó Thủ tướng 'chốt' 8 nhiệm vụ cho ngành tài nguyên và môi trường

Để giải quyết những tồn về đất đai, môi trường, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi...

28 liên quan

Phó Thủ tướng: Xây dựng cơ chế để khuyến khích đầu tư, tích tụ ruộng đất

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm rõ vấn đề về đấu giá...

28 liên quan

Sửa đổi Luật cần chặt chẽ, sát thực tế nếu không sẽ gây bất ổn xã hội

Sửa đổi Luật cần chặt chẽ, sát thực tế nếu không sẽ gây bất ổn xã hội

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường cần chặt chẽ, phù hợp với...

28 liên quan

Hướng tới hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản trị đất đai

Sau sáu năm thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho thấy vẫn còn những vướng mắc trong quá trình thực hiện, hiện...

28 liên quan

Ba vấn đề thách thức về đất đai

Đất đai với khái niệm sở hữu toàn dân luôn là vấn đề nóng bỏng, đơn giản là vì nguồn tài nguyên này không...

28 liên quan

Công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia: Ô nhiễm từ mọi hướng

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố chiều...

28 liên quan

Bảo vệ môi trường biển,ven biển và hải đảo một số giải pháp cấp bách

Vấn đề tài nguyên, môi trường ven biển hiện nay đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, tác động...

28 liên quan

Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2016, triển...

28 liên quan

Cần xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường vùng nông thôn

Tiếp tục phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, chiều 15-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

28 liên quan

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TNMT

Tài nguyên là nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng và bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nội dung...

28 liên quan