Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Thông Tin và Truyền Thông: Còn nhiều khó khăn

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Trong năm 2008, bộ TTTT sẽ dồn lực để triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và chính phủ điện tử, tăng cường chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8879&t=pcolarticle