Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập thêm một số Cục, Vụ mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, có thêm một số đơn vị mới trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập.

Theo Nghị định 48/2022/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành, về cơ cấu tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) gồm 7 vụ chức năng: Vụ Bưu chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ. Trong đó Vụ Kinh tế số và Xã hội số mới được bổ sung so với Nghị định trước đó và giảm Vụ Công nghệ thông tin.

Nghị định mới của Chính phủ quy định Bộ TT&TT có các Cục: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin cơ sở; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu điện Trung ương.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Như vậy theo Nghị định mới của Chính phủ thì Bộ Thông tin và Truyền thông có thêm 2 Cục mới là Cục Chuyển đổi số quốc gia và Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, cắt giảm Cục Tin học hóa so với Nghị định trước đó. Vụ Kinh tế số và Xã hội số được bổ sung, thay thế cho Vụ Công nghệ thông tin.

Nghị định chính thức có hiệu lực thay thế Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

H.Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-thong-tin-va-truyen-thong-thanh-lap-them-mot-so-cuc-vu-moi-i662194/