Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bỏ thủ tục không cần thiết, giảm phiền hà tạo môi trường đầu tư thông thoáng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đầu tháng 6/2008, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp nghiên cứu các thủ tục hành chính đối với một số dự án

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=68671