Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ tiêu chí giúp bệnh viện hoạt động an toàn, hiệu quả

Bộ Y tế vừa ban hành 'Bộ tiêu chí về bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp'.

Bộ Y tế vừa ban hành "Bộ tiêu chí về bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp".

Bộ tiêu chí (gồm 37 tiêu chí cụ thể) là cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác; giúp bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh. Trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo Bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/bo-tieu-chi-giup-benh-vien-hoat-dong-an-toan-hieu-qua-609177/