Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ TM-MT phê duyệt 3 nhiệm vụ KH-CN về sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ KH-CN cấp Bộ năm 2022.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH-CN cấp Bộ mở mới năm 2022 thuộc Chương trình KH-CN trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu KH-CN phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng hiệu quả chất thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ KH-CN cấp Bộ năm 2022.

Với nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng công nghệ tái chế bùn thải nhà máy giấy thành cellulose vi khuẩn sử dụng cho sản xuất giấy”, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu sản phẩm cần đạt được, gồm Bộ dữ liệu phân tích thành phần bùn thải của một số nhà máy giấy; Bộ chủng vi sinh vật có năng lực sinh tổng hợp cenllulose vi khuẩn từ bùn thải nhà máy giấy; Quy trình công nghệ lên men bùn thải nhà máy giấy thu cellulose vi khuẩn; Quy trình công nghệ sản xuất giấy chứa cellulose vi khuẩn…

Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý rác thải nhựa - Ảnh: Internet

Đối với nhiệm vụ KH-CN “Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý rác thải nhựa thành nhiên liệu lỏng và vật liệu các bon hoạt tính”, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sản phẩm dự kiến cần đạt được quy trình công nghệ xử lý, chuyển hóa chất thải nhựa thành nhiên liệu bằng phương pháp nhiệt phân sử dụng vi sóng; hệ thống nhiệt phân chất thải nhựa (PE, PVC, PP, PS…) sử dụng công nghệ vi sóng để gia nhiệt.

Ngoài ra, cần đạt được hiệu suất chuyển hóa nhựa thành sản phẩm lỏng (≥80%). Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình nhiệt phân nhựa sử dụng công nghệ vi sóng. 50 lít nhiên liệu lỏng tương đương dầu FO, đạt các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn TCVN 6239:2002. Khí thải sau quá trình xử lý đạt yêu cầu QCVN 19:2009/BTNMT; QCVN 20:2009/ BTNMT và QCVN 30:2012/BTNMT.

Đối với việc chế tạo được vật liệu các bon hoạt tính, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 200 kg vật liệu các bon hoạt tính đạt chỉ tiêu chất lượng, bao gồm màu sắc đen; hàm lượng các bọn > 90%; diện tích bề mặt > 400 m2/g; độ ẩm xtagstartz 5%; độ tro < 2%.="" hệ="" thống="" thiết="" bị="" chế="" tạo="" các="" bon="" hoạt="" tính="" từ="" rác="" thải="" nhựa="" quy="" mô="" pilot="" công="" suất="">

Thu Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bo-tm-mt-phe-duyet-3-nhiem-vu-kh-cn-ve-su-dung-hop-ly-tai-nguyen-tai-tao-168150.html