Bộ TN&MT và WEF: Hợp tác Hành động Toàn cầu về nhựa

Gốc

Thứ tư - 15/05/2019 19:37Bộ TN&MT và WEF: Hợp tác Hành động Toàn cầu về nhựa

(TN&MT) - Chiều 15/5, tại trụ sở Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với ông Justin Wood, Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
của Diễn đàn Kinh tế thế giới – tại Việt Nam về kế hoạch tham gia của Việt Nam trong Chương trình Hợp tác Hành động Toàn cầu về Nhựa.