Bò tót mẹ một mình chiến đấu với bầy sói lửa để bảo vệ con, kết cục ra sao?

Gốc
Dù bò tót mẹ kiên cường chiến đấu để bảo vệ con nhưng cuối cùng bầy sói lửa hung hãn cũng đạt được ý định của mình và ăn thịt bê con.

Nguồn: Robbie Hildred

Cự Giải (T/h)