Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD phát triển mạng lưới y tế cơ sở

UBTVQH cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 28-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Qua xem xét tờ trình của Chính phủ, UBTVQH nhất trí phương án phân bổ gần 7.498 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 CTMTQG cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Trong đó, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là gần 2.498 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục rà soát, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với số chưa phân bổ (trên 444,4 tỷ đồng) vốn đầu tư phát triển của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ, trình UBTVQH theo đúng quy định.

Theo đề xuất của Chính phủ, UBTVQH nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở; thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách Trung ương là 2.050 tỷ đồng cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

ANH PHƯƠNG