Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

Gốc
Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bnews/TTXVN

Nguồn Bnews https://bnews.vn/bo-truong-bo-noi-vu-pham-thi-thanh-tra/191984.html