Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về tái cơ cấu các doanh nghiệp quân đội

Sáng 11-9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) về tiếp tục cơ cấu lại các doanh nghiệp Quân đội.

Cùng dự và làm việc có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Quân lực, BTTM đã báo cáo xây dựng đề án hình thành các tổng công ty, một số kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020” và nhiệm vụ, công tác khác.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung nỗ lực, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và các ngành, đơn vị chủ quản, doanh nghiệp có liên quan nghiêm túc vào cuộc, tích cực triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, trọng tâm là thực hiện sáp nhập, cơ cấu lại các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có cùng ngành nghề; cổ phần hóa, thoái vốn triệt để đối với doanh nghiệp thương mại, xây dựng, dịch vụ, doanh nghiệp không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giải thể, phá sản đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa hoặc không cổ phần hóa được...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan đã báo cáo, phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục cơ cấu lại các doanh nghiệp Quân đội trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả mà BTTM và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Doanh nghiệp Quân đội là lực lượng nòng cốt của Quân đội thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời sản xuất sản phẩm quân sự, quốc phòng góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đã được triển khai đúng hướng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, song cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Do đó, BTTM cần tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tất cả các nhà máy, doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ cấu lại cho phù hợp. Trong đó, việc cơ cấu, sắp xếp lại các nhà máy, doanh nghiệp Quân đội phải trên cơ sở phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; việc dồn dịch phải bảo đảm gọn gàng, thống nhất, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả, tuân thủ mục đích hoạt động phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp Quân đội, thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế, giải quyết chính sách cho người lao động, nhất là tránh tình trạng bao cấp, thua lỗ. Đặc biệt, việc sắp xếp, dồn dịch phải chú ý đến công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ để phòng, chống các vấn đề tiêu cực nảy sinh, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự quân đội…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-truong-bo-quoc-phong-ngo-xuan-lich-lam-viec-voi-bo-tong-tham-muu-ve-tai-co-cau-cac-doanh-nghiep-quan-doi-590827