Chiều 18-1, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

Bo truong Bo Tai chinh Dinh Tien Dung don nhan huy hieu 30 nam tuoi Dang - Anh 1

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bám sát Nghị quyết, chủ động giải pháp

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tới đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngay sau lễ trao, dưới sự chủ trì của đồng Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

Hội nghị cũng báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2016; Thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính về xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính, năm 2016, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức song ngành Tài chính vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tài chính ngân sách với kết quả cao.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối chủ động đề ra các giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2016.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra; điều hành quyết liệt thu, chi, giữ bội chi ngân sách Nhà nước trong phạm vi Quốc hội cho phép, kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách được tăng cường; quản lý tích cực nợ công; chủ động hội nhập...

Hội nghị xác định năm 2017 là năm then chốt thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm đầu triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội. Do đó, các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2017 được tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Phát huy tinh thần chủ động

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại diện các Đảng bộ cơ sở và các tổ chức đoàn thể, qua đó đã làm sâu sắc thêm những nội dung liên quan trong Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2017.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, trong năm 2016, các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Bộ cần tiếp tục nâng cao sức mạnh của từng chi bộ trong Đảng bộ; đẩy mạnh việc lấy ý kiến quần chúng nhân dân trong tham mưu xây dựng chính sách pháp luật; làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, tạo động lực phát triển cho từng đảng viên… nhằm xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển hơn nữa.

Ngoài ra, các đảng bộ, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ một cách nghiêm túc, có tính khả thi và hiệu quả; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Điều đó nhằm góp phần nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy tinh thần chủ động, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình và âm mưu của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị.

H.Vân