GiadinhNet - Ngày 27/5, Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận tình hình kinh tế xã hội năm 2009 và thực hiện kế hoạch năm 2010.

Trước nhiều ý kiến băn khoăn của các đại biểu liên quan đến tài chính quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã đăng đàn khẳng định, nợ quốc gia vẫn nằm ở ngưỡng an toàn. Nợ đến hạn đều trả được Nói về bội chi ngân sách Nhà nước và liên quan đến vay nợ Chính phủ, quốc gia, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết, đối với đất nước chúng ta, nhu cầu về thu mới đáp ứng được cơ bản nhiệm vụ chi tiêu, an sinh xã hội, tiền lương và chi thường xuyên, có một phần nhỏ dành cho đầu tư phát triển của ngân sách. Cho nên chúng ta vẫn phải chấp nhận bội chi để tăng đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội cũng như đẩy mạnh đầu tư để phát triển kinh tế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Hầu hết các nước trên thế giới đến nay đều có bội chi và bội chi ở mức độ nhất định. Bội chi của chúng ta theo Luật Ngân sách, bội chi chỉ để cho đầu tư phát triển, hai là bội chi thì không được phát hành tiền, ba là bội chi phải dùng các nguồn vay trong nước, vay ngoài nước. Đối với vay ngoài nước thì chủ yếu là vay ODA lãi suất nhẹ. Chính vì thế nên đây là một quan điểm rất lớn. Vấn đề bội chi chính là vấn đề để huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước thông qua hình thức vay để cho đầu tư phát triển". Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng, cơ cấu nợ của chúng ta cũng khá bền vững và được các nước đánh giá nằm trong tầm kiểm soát và không nằm trong nhóm các nước có gánh nặng về nợ. Điều quan trọng là đến nay, các khoản nợ đến hạn ta đã trả đầy đủ, không có nợ xấu, không có khoản nào đến hạn mà không trả được. Nếu dư nợ thấp mà không trả được cũng là nguy cơ rất lớn, dư nợ ở mức độ vừa phải, vẫn đảm bảo phát triển đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội là tích cực. "Nói nôm na giống như trong gia đình có tiền để làm nhà thì không nói, nhưng thiếu cũng phải đi vay về, rồi làm ăn trả nợ", Bộ trưởng ví von. Dự báo chưa tốt, chưa sát thực tế Thừa nhận việc dự báo chưa tốt, chưa sát thực tế, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng có tình trạng trên là do có những đặc điểm, đặc thù. Bối cảnh của 2 năm 2008 - 2009 là một bối cảnh đặc biệt, năm 2008 lạm phát cả trong nước và ngoài nước. Năm 2009 thì khủng hoảng tài chính tiền tệ trên thế giới. Quý I/2009 tăng trưởng 3,1%, nhưng nhiều dự báo lúc đó cũng chưa biết 3,1% đã là đáy chưa, vẫn còn đang lo tiếp tục suy giảm tiếp. Bộ trưởng giải thích thêm, khi ấy Chính phủ đã trình với Quốc hội hệ thống giải pháp trong đó có giải pháp về tài chính tiền tệ, miễn giảm thuế và tăng chi. Chính thực hiện những biện pháp đó cho nên kết quả của năm 2009 đã đạt được, các vị đại biểu cũng đã nói, nhờ kết quả đó mà phục hồi kinh tế, tăng trưởng tốt hơn dự báo. Việt Nam không rơi vào khủng hoảng, vượt qua được khó khăn, các cân đối vĩ mô được giữ vững, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, quốc phòng an ninh duy trì tốt, đây là thành công lớn. Ngày 27/5, bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, năm nay Chính phủ sẽ tính toán để xây dựng chiến lược nợ mới. Theo Phó Thủ tướng, nợ quốc gia của một số nước phát triển đang diễn biến xấu, nó ảnh hưởng không chỉ tới kinh tế của các nước đó, mà còn ảnh hưởng tới cả thị trường tài chính, tiền tệ, các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu. Chúng ta cũng phải đề phòng. Chủ trương của chúng ta từ lâu đã đưa ra hệ số an toàn cho việc vay nợ. Tỷ lệ này thường được đưa ra phù hợp với điều kiện sức khỏe của từng nước. Có nước có thể trên 100% GDP, xấp xỉ 100%, dưới 100%. Còn nước ta khoảng 50% GDP. Võ Hải