Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Gốc
Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Theo Infographics

Nguồn Bnews https://bnews.vn/bo-truong-bo-xay-dung-nguyen-thanh-nghi/191987.html