Bộ trưởng Bộ Xây dựng tham dự Diễn đàn BĐS Việt Nam thường niên lần thứ nhất

Gốc
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chính thức tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn BĐS Việt Nam thường niên lần thứ nhất tại Hà Nội do Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA) và Kênh truyền hình VITV tổ chức sáng ngày 15/11/ tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng tham dự Diễn đàn BĐS Việt Nam thường niên lần thứ nhất - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất

Bộ trưởng thể hiện quan điểm hoan nghênh VNREA đã tổ chức Diễn đàn BĐS Việt Nam thường niên lần thứ nhất. Như chúng ta được biết, thị trường BĐS là bộ phận không thể thiếu và hết sức quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia, của hệ thống thị trường trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường nói chung cũng như đối với Việt Nam - quốc gia đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng XHCN.

Nhận thức được tầm quan trọng của thị trường BĐS, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng về xây dựng và hoàn thiện thị trường BĐS trong nhiều văn kiện, pháp luật và chính sách.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường trường BĐS vận hành thông suốt, phù hợp với quy luật cung cầu nhằm khai thác sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn từ đất đai, tài sản kết cấu hạ tầng trên đất”.

Nghị quyết TW 5 khóa XII “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển và vận hành thông suốt thị trường BĐS. Xây dựng thể chế và các mô hình phù hợp để gắn kết quá trình công nghiệp hóa với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng chính sách xã hội về nhà ở”.

Các Nghị quyết số 02, 61/2013, 2014 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu… Từ đó thị trường BĐS Việt Nam đã hình thành, phát triển và có những đóng góp rất quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từng bước khắc phục, kiềm chế hạn chế, yếu kém, rủi ro của thị trường này. Bộ trưởng cũng dự báo trong năm 2018 chưa có dấu hiệu biến động cực đoan lớn của thị trường BĐS.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận thời điểm hiện tại, thị trường BĐS Việt Nam vẫn chưa đồng bộ, thiếu bền vững và còn tiềm ẩn rủi ro, thiếu minh bạch, một bộ phận thị trường phát triển tự phát, bị lợi ích nhóm chi phối.

Qua bài phát biểu, Bộ trưởng đánh giá các nội dung được VNREA đề xuất đưa ra thảo luận trong Diễn đàn hôm nay là rất thiết thực, nhìn nhận một cách khách quan, đánh giá đúng thực trạng về thị trường hiện nay, cũng như giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có những giải pháp hiệu quả, phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều tiết thị trường, đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tin tưởng Diễn đàn BĐS Việt Nam thường niên lần thứ nhất sẽ thành công tốt đẹp.

Hà Huyền

Tin nóng

Tin mới