Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ trưởng Bộ Y tế phải rút kinh nghiệm

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Sau khi Bộ Y tế có văn bản xin dừng quy định “thấp bé nhẹ cân không được đi xe”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế rút kinh nghiệm trong việc ban hành 2 văn bản liên quan đến vấn đề này.>> Bộ Y tế xin dừng quy định “thấp bé nhẹ cân không được đi xe”

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/102953.cand