Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Gốc
Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/infographics-bo-truong-chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-hau-a-lenh/704765.vnp