Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giải trình một số nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử

Gốc
Thực hiện Chương trình Phiên chất vấn tại Kỳ hợp thứ 8 Quốc hội, chiều ngày 08/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giải trình rõ một số vấn đề liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm rõ một số nội dung

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ: sau 20 năm chúng ta đã đạt được những tiến bộ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, tuy nhiên chúng ta xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 1/7/2014 Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XI đã ban hành Nghị quyết 36 về. Sau đó, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 17 xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 2019-2025. Trong Nghị quyết đã xác định những vấn đề trọng tâm. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Chính phủ giao cho các cơ quan xây dựng và ban hành Nghị định quản lý thông tin dữ liệu, thông tin cá nhân, xác thực định danh điện tử, quy định cơ sở dữ liệu quốc gia. Sớm ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 để các cơ quan, nhà mạng căn cứ vào đây ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn phần mềm kết nối, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin; trục liên thông văn bản quốc gia. Về nền tảng cơ sở sữ liệu của Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia hiện nay đã cơ bản hoàn thành, tinh giản được 85 triệu thẻ bảo hiểm xã hội, có cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, về tài chính, về dân cư.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cơ sở dữ liệu đang phân tán và tập trung, tuy nhiên cái gì cần tập trung thì cần tập trung, còn một số vấn đề cần phân tán để giao cho một số Bộ, ngành, địa phương quản lý để tác nghiệp. Đây cũng là chủ trương đảm bảo sự hợp lý và phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu chất vấn tại Phiên họp

Bên cạnh đó, đối với quan điểm huy động nguồn lực của doanh nghiệp trong nước, tư nhân và tranh thủ các chuyên gia quốc tế, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, nước ta đang theo phương án là thuê doanh nghiệp trên cơ sở sự đặt hàng. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo nguyên tắc lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; cải cách hành chính là dẫn dắt và ứng dựng công nghệ thông tin. Để thành công, đòi hỏi các bộ, ngành địa phương phải triệt để tuân thủ nguyên tắc này, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; lựa chọn dịch vụ công thiết yếu để thực hiện trước. Theo lộ trình, tháng 11/2019 này, Chính phủ sẽ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đưa một số dịch vụ như cấp đổi giấy phép lái xe, cấp giấy chứng nhận đăng ký hàng hóa, thông báo khuyến mại, cấp điện, thu tiền điện. Đến quý I/2020 sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công theo danh mục như thu thuế cá nhân, cấp giấy khai sinh, thu tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thu phí, lệ phí trước bạ với ôtô, xe máy…

Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ nêu rõ, việc cắt giảm các thủ tục hành chính đã tiết kiệm được nhiều tỷ đồng; đồng thời, Chính phủ tiếp tục xây dựng Trung tâm chỉ đạo điều hành chính phủ, tập huấn chính sách… đảm bảo những vấn đề mà Chính phủ điện tử phải đạt được, phải mang lại lợi ích cho nhân dân./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?it emid=42781