Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Gốc
Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/infographics-bo-truong-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-tran-van-son/704770.vnp