Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ GT-VT Đinh La Thăng đã ký Văn bản số 1484/BGTVT-TCCB về kiểm điểm cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Bo truong Dinh La Thang yeu cau cach chuc TGD Cong ty CP Van tai duong sat Ha Noi - Anh 1

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cách chức Tổng Giám đốc mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN báo cáo rõ về Công văn số 1442/ĐS-VTĐM ngày 3-6-2015 của Tổng công ty ĐSVN gửi Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc trước ngày 4-2-2016; tổ chức kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo và các cán bộ liên quan thuộc Tổng công ty trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Bộ GT-VT chỉ đạo Tổng công ty ĐSVN cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội; chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cách chức Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Hiệp.

Bộ GT-VT cũng yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan, do trái thẩm quyền trong việc làm văn bản gửi cơ quan nhà nước; không thực hiện đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan có liên quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bộ GT-VT yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo Bộ trước ngày 12-2-2016.

Tuấn Lương