Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng báo chí ngành Tài chính

Gốc
Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng báo chí ngành Tài chính - Ảnh 1

Trong thư, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Bộ trưởng viết: "Hiện nay, toàn ngành Tài chính đang nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển KT-XH an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng, xã hội. Đặc biệt, năm 2017 là năm đầu tiên triển khai Luật Ngân sách nhà nước và cũng là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Những cơ chế chính sách của ngành Tài chính luôn có tác động sâu rộng tới người dân và xã hội, vì lẽ đó, báo chí ngành Tài chính cần phát huy vai trò trong việc định hướng thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách tài chính kịp thời, chính xác tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực thi các chính sách tài chính.

"Với truyền thống tốt đẹp của báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng tin tưởng các cơ quan, xuất bản ngành Tài chính ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp phát triển của ngành Tài chính Việt Nam" - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

H.Vân

Tin nóng

Tin mới