Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ trưởng được bổ nhiệm Tổng cục trưởng

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Theo Nghị định 178/2007/NĐ-CP, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ, bao gồm: tổng cục và tương đương, cục, vụ, thanh tra, văn phòng, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ...

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/12/80486.cand