Bộ trưởng GTVT yêu cầu cán bộ đi công tác bằng hàng không giá rẻ

Gốc
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng mới đây đã ký Văn bản số 11302/BGTVT-TC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ yêu cầu tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác.

Theo đó, khi cử người đi công tác, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chấp hành đúng tiêu chuẩn về sử dụng phương tiện đi lại khi đi công tác.

Đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan Bộ (bao gồm Lãnh đạo Bộ và các cán bộ, công chức thuộc các Vụ, Ban PPP, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ), khi do yêu cầu phải đi công tác bằng máy bay thì nghiêm chỉnh chấp hành quy định

Tin nóng

Tin mới