Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'ASEAN số', 'ASEAN phẳng' sẽ có sức mạnh mới

Gốc
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức hôm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, ASEAN số sẽ khiến ASEAN trở nên phẳng, tạo ra sức mạnh mới cho cộng đồng ASEAN, làm cho các thành viên ASEAN ngày càng gần gũi nhau hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chuyển đổi số mở ra những cơ hội lớn cho các nước đang phát triển. Các nước ASEAN cần tận dụng cơ hội này để trở thành nền kinh tế số. Nền kinh tế số sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tính cạnh tranh của đất nước.

"Tôi đánh giá cao rằng các thành viên của cộng đồng ASEAN số sẽ hợp tác chặt chẽ với Diễn đàn Kinh tế thế giới trong những vấn đề rất quan trọng như: chính sách về Dữ liệu, kỹ năng số, thanh toán điện tử và an toàn thông tin. Những vấn đề này là nền tảng của nền kinh tế số, của ASEAN số. Dữ liệu phải là một dòng chảy với sự tin tưởng, tôn trọng luật pháp quốc tế của mỗi quốc gia. Đặc biệt, các kỹ năng số, thanh toán điện tử chính là cơ sở hạ tầng ICT cho nền kinh tế số và an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trong quá khứ, các công nghệ chỉ cải thiện cuộc sống của chúng ta, cách quản lý của chúng ta và chúng ta yêu thích công nghệ mới nhưng chúng ta không thay đổi nhiều. Nhưng ngày nay, công nghệ trong cuộc CMCN 4.0 đã thay đổi cách chúng ta sống và cách chúng ta quản lý. Chúng ta phải thay đổi, thay đổi tư duy và công nghệ đang thay đổi rất nhanh. Tuy nhiên, người dân và Chính phủ không thay đổi nhanh như công nghệ .

Đây là thách thức lớn nhất của chúng ta. Do vậy, chúng ta phải đào tạo nhân lực để họ có thể thích nghi với sự thay đổi, không chỉ đào tạo về công nghệ mà phải đào tạo về kỹ năng mềm.

Cuộc CMCN 4.0 là một cuộc cách mạng về tư duy. Sáng kiến “Một ASEAN” là một ý tưởng hay và ASEAN Số khiến cho ASEAN trở thành một con đường ASEAN phát triển di động, một trường Đại học ICT ASEAN, một bộ khung quản lý dữ liệu ASEAN, một hệ thống thanh toán điện tử ASEAN và một mạng lưới an toàn thông tin ASEAN là một vấn đề đang đặt ra. Với một ASEAN trở thành một khối chung như vậy thì ASEAN sẽ trở nên lớn hơn, mạnh hơn, thịnh vượng hơn.

"Đây là một chặng đường dài chúng ta phải đi. Như một câu ngạn ngữ của châu Phi “Nếu chúng ta muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Tôi thực sự tin tưởng rằng ASEAN đi cùng nhau sẽ trở thành một ASEAN thịnh vượng và một ASEAN số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Hữu Tuấn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-asean-so-asean-phang-se-co-suc-manh-moi-d1 05630.html