Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tiếp thu sâu sắc các ý kiến về Dự án Luật TDTT sửa đổi, bổ sung

Gốc
Chiều 15/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giải trình các ý kiến của Đại biểu Quốc hội khóa XIV liên quan đến Dự thảo Luật Thể dục thể thao sửa đổi bổ sung.

Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn và tiếp thu sâu sắc các ý kiến của Đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật TDTT sửa đổi, bổ sung. Về một số vấn đề mà Đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng cũng đã giải trình làm rõ tại phiên họp chiều 15/11.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trình bày tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao tại kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XIV (ảnh: Nam Nguyễn).

Về thể thao quần chúng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, đây là nền tảng để nâng cao thể lực, tầm vóc của người Việt Nam, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống của mọi người. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để phát triển thể thao thành tích cao.

Trong dự án Luật này, Ban soạn thảo đã tập trung tìm mọi cách làm nổi bật lĩnh vực thể thao quần chúng. Với mong muốn, sau khi Dự án Luật này thông qua, thể thao quần chúng của đất nước ngày càng phát triển.

Trước những ý kiến băn khoăn về trách nhiệm nhà nước, trách nhiệm của các tổ chức xã hội, trách nhiệm gia đình, cá nhân đến đâu trong lĩnh vực thể thao quần chúng, Bộ trưởng cho rằng, hiện nay vấn đề liên quan đến thiết chế thể thao thì nhiều nơi vẫn còn khó khăn.

Vì vậy, trong thiết kế luật ban soạn thảo cũng đã quan tâm đến các chính sách ưu đãi, tuy nhiên lại vướng một số luật khác. Đây là một thực trạng chung đối với các ban soạn thảo luật hiện nay. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu để rà soát các quy định liên quan đến Luật để đảm bảo tính thống nhất.

Đối với giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường, trên thực tế thì đây chính là nền tảng để phát triển thể thao quần chúng. Chính vì vậy, việc tổ chức các giải thể thao trong nhà trường chính là tạo phong trào để tập luyện thể dục thể thao là hết sức cần thiết.

Đối với thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, ban soạn thảo đã thiết kế Luật nhằm tạo cơ chế chính sách cho các HLV, VĐV tham gia trong lĩnh vực này. Theo Bộ trưởng, trước đây, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến nhiều VĐV vì đam mê phải tự bỏ tiền ra để đi nước ngoài tập luyện và đi thi đấu. Thế nhưng, khi mang vinh quang về cho đất nước thì chế độ ưu đãi đối với các đối tượng này vẫn thực sự chưa thỏa đáng.

Đối với vấn đề bình đẳng giới, Bộ trưởng cho biết, trong Luật đã thể hiện rõ vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tiễn hiện nay thì xã hội vẫn có sự phân biệt giữa các VĐV nam và nữ. Chính vì vậy, vấn đề này cần cả xã hội phải thay đổi nhận thức.

Đối với các ý kiến liên quan đến việc đưa vấn đề cá cược thể thao quy định vào Luật, ban soạn thảo sẽ tiếp thu, rà soát cụ thể để trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Thế Công