Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ trưởng Nội vụ: Đề nghị cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm sau sáp nhập

'Nhưng thực tế Nghị quyết 653 cho phép là không quá 5 năm, do đó tôi đề nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực đối với từng địa phương', Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời.

Ngày 9-11, tiếp tục chương trình chất vấn, đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) đã hỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sáp nhập các đơn vị hành chính trong thời gian qua.

“Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thời gian vừa qua được đánh giá là rất hiệu quả và thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay còn vấn đề là giải quyết cán bộ dôi dư, giải quyết các trụ sở, trường học, trạm xá, v.v. còn gặp khó khăn.

Vậy chúng ta sáp nhập đơn vị hành chính thời gian sắp tới bộ có giải pháp gì để hạn chế những khó khăn này? Và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện có hiệu quả như vậy thì bộ có tính đến việc tham mưu để sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hay không?”, đại biểu hỏi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong vòng 8 tháng chúng ta vừa tổ chức triển khai thực hiện xây dựng đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành được 43/45 tỉnh, thành phương án sắp xếp. Còn 2 tỉnh Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong tháng này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sắp xếp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn

Đến giờ này, cơ bản thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 653 về sắp xếp đơn vị hành chính từ năm 2019 - 2021 là kết thúc. Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ tổng kết trong thời gian sắp tới chúng ta có tiếp tục thực hiện sắp xếp nữa hay không. Nghị quyết 653 chỉ quy định sắp xếp đối với những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có dưới 50% diện tích tự nhiên và quy mô dân số thì chúng ta mới sắp xếp đợt này, đối tượng còn lại Nghị quyết 653 chưa đặt vấn đề.

Trong Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 chưa đặt vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nên cấp tỉnh thì chúng ta chưa đặt vấn đề ở đây. Nghị quyết 653 của Quốc hội cũng không đặt vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính của cấp tỉnh, tuy nhiên, trong thời gian vừa qua thì sắp xếp có những vấn đề khó khăn đối với các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước tiên là thực hiện về các chế độ, chính sách, lúc đầu các địa phương nghĩ rằng đây là việc thuận lợi, nó dễ nên hầu hết các phương án của địa phương đều đề nghị sắp xếp cán bộ, công chức là đến 31-12-2022 kết thúc.

“Nhưng thực tế Nghị quyết 653 cho phép là không quá 5 năm, do đó tôi đề nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực đối với từng địa phương”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời.

Để thực hiện vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2605 hướng dẫn cho việc sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư này. Bây giờ, một là chúng ta thực hiện giải quyết theo Nghị định 26 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp không tái cử. Hai là chúng ta thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113, 108. Ba là chúng ta thực hiện chế độ thôi việc một lần theo Luật Công chức, viên chức.

Có thể chúng ta xem xét những trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện mà chuyển được từ công chức xã lên công chức huyện, thực hiện theo Luật Công chức mới thì chúng ta thực hiện chuyển từ công chức xã thành công chức huyện và điều chuyển giữa xã thiếu với xã thừa.

Về cơ sở vật chất, hiện nay đa số trong phương án của các địa phương đều sử dụng 1 trong 2 đơn vị sáp nhập để làm trụ sở. Bộ trưởng Nội vụ cho rằng đây là vấn đề cũng khó khăn, vậy thì trung tâm nó nằm ở đâu giữa 2 đơn vị này?

Do đó, Bộ trưởng đề nghị các địa phương nên nghiên cứu và xem xét địa điểm, điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ người dân, nhất là nếu có đầu tư về cơ sở vật chất mới thì phải đưa vào kế hoạch 5 năm ngay trong nhiệm kỳ này thì chúng ta mới có thể có cơ sở vật chất và đảm bảo bố trí sử dụng những cơ sở vật chất thừa cho phù hợp vào trong thời gian sắp tới.

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-truong-noi-vu-de-nghi-cho-phep-cac-dia-phuong-sap-xep-ve-to-chuc-bien-che-khong-qua-5-nam-sau-sap-nhap-216638.html