Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Mỹ không thể thay thế quân đội Áp-ga-ni-xtan

Gốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết nói các chỉ huy quân Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan yêu cầu đưa thêm 3 lữ đoàn chiến đấu nữa. Việc này không thể đáp ứng được vào trước mùa xuân 2009...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.43512.qdnd