Sáng 8/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Trần Hồng Hà cùng một số đơn vị liên quan đã có chuyến công tác, kiểm tra việc cam kết thực hiện bảo vệ môi trường tại Formosa Hà Tĩnh. Trong sáng 8/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng một số đơn vị liên quan đã có chuyến công, kiểm tra việc Formosa Hà Tĩnh cam kết xây dựng kế hoạch chi tiết về việc thực hiện bảo vệ môi trường.

Bo truong TN&MT kiem tra viec thuc hien cam ket cua Formosa Ha Tinh - Anh 1

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (ở giữa) tại Formosa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã thị sát, kiểm tra một số công trình, hạng mục trong khuôn viên Formosa như nhà điều hành, trạm quan trắc…

Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT và các bộ, ngành Trung ương; việc khắc phục triệt để, hoàn thiện công nghệ, không tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường; xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình để đảm bảo xử lý triệt để, đúng quy trình về công nghệ luyện cốc (chuyển xử lý ướt sang xử lý khô), đảm bảo môi trường chất lượng theo đúng yêu cầu, quy định, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Điều chỉnh một số hạng mục, làm lại đánh giá tác động môi trường lần đầu đúng quy trình, quy định để đảm bảo vận hành và quản lý vận hành được thuận lợi, khách quan, minh bạch.

Việc xử lý chất thải, đặc biệt chất thải công nghiệp nguy hại và phương án thuê đơn vị độc lập vận hành hệ thống xả thải đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm công khai, minh bạch việc xử lý xả thải...

Để đảm bảo an toàn và đúng quy trình, Bộ trưởng Hà yêu cầu, mọi dữ liệu, thông số kỹ thuật về môi trường phải chuyển về Sở Tài nguyên – Môi trường. Cùng với đó, địa phương phải có trách nhiệm xử lý và gửi báo cáo lên Bộ Tài nguyên – Môi trường.

Phan Quyên