Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp Giám đốc Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) của Liên Hiệp Quốc

Gốc
Ngày 6 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp bà Arancha Gonzalez, Giám đốc Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC - cơ quan nghiên cứu chính sách thương mại hỗ trợ xúc tiến thương mại hàng đầu của Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại thế giới), hai bên đã trao đổi những hoạt động Trung tâm ITC đang hợp tác với Bộ Công Thương trong thời gian qua và thời gian tới.

Tại buổi làm việc, bà Gonzalez đã bày tỏ sự vui mừng về kết quả hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua thông qua các chương trình hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu giai đoạn 2018-2021 như Thuận lợi hóa thương mại, Đối phó các hàng rào phi thuế quan trong thương mại quốc tế, Phát triển bền vững trong thương mại và Shetrades.

Trong đó, Chương trình Phát triển bền vững trong thương mại (Green Hubs-T4SD) là hoạt động đầy kỳ vọng và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Đây là hoạt động triển khai trong giai đoạn 2019-2020 nhằm tập trung hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phát triển xuất khẩu hiệu quả và bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu một ngày càng nghiêm trọng.

Chương trình SheTrades, tập trung hỗ trợ các nữ doanh nhân và các đối tượng thụ hưởng là phụ nữ “Chuẩn bị cho xuất khẩu thành công”. Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân tham gia thương mại quốc tế. Đặc biệt, SheTrades có kế hoạch liên kết với Amazon để hỗ trợ nữ doanh nhân ứng dụng hiệu quả thương mại điện tử.

Đánh giá cao hoạt động hợp tác của ITC với Bộ Công Thương (cụ thể là Cục Xúc tiến thương mại) đang triển khai tại Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Trung tâm ITC tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Bộ Công Thương một số hoạt động cụ thể như sau:

- Đánh giá tổng thể năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại hóa, đẩy mạnh gia tăng giá trị;

- Đánh giá tổng thể tiềm năng xuất khẩu tiềm của Việt Nam theo hướng phát triển bền vững và gia tăng giá trị, làm cơ sở thiết kế chính sách xúc tiến xuất khẩu trong thời kỳ 2020-2030.

Bà Arancha Gonzalez chân thành cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng đã giành thời gian tiếp đoàn Trung tâm Thương mại quốc tế và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để triển khai nghiên cứu các mục tiêu mà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã đề xuất.