Bộ trưởng Y tế yêu cầu sớm lập lại thị trường sữa

Bộ Trưởng Bộ Y tế nêu rõ tuy số lượng sữa nhiễm melamine nhập khẩu vào Việt Nam không nhiều nhưng qua đó, cần sớm lập lại thị trường nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng người dân; tiếp tục thanh tra quyết liệt thị trường sữa và hoàn thiện hệ thống kiểm nghiệm.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/272755/Default.aspx