Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Gốc
Sáng 11-9, tại Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) đối tượng 2 khóa 10. Tham gia lớp bồi dưỡng có các đồng chí là lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, công ty; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội.

Trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 29-9, các học viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến lược QP-AN một số nước; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương, LLVT vào các trạng thái SSCĐ; một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; giới thiệu và tập bắn súng K54 bài 1 ...

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - Ảnh 1

Các đại biểu dự khóa học.

Khóa học nhằm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 2 của thành phố Hà Nội, giúp các học viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về QP-AN, để tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: THU TRANG

Tin nóng

Tin mới