TP - Liên quan việc Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 03, cho phép chủ đầu tư khu đô thị mới (ĐTM) được huy động vốn khi chưa xây móng, điều này có dấu hiệu trái với Luật Nhà ở (Tiền Phong đã phản ánh), Tiến sỹ Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL - Bộ Tư pháp), cho biết: Cục đã xác minh tính pháp lý của văn bản trên và bước đầu kết luận.

Theo đó, về Công văn 03/BXD-PTĐT, hình thức được thể hiện dưới dạng trả lời một DN cụ thể nhưng cách đưa ra các nội dung lại làm các DN khác hiểu có thể áp dụng như một quy định mang tính quy phạm phổ biến. Nội dung văn bản đưa ra một số hướng dẫn có tính QPPL “là không đảm bảo sự tương thích giữa hình thức văn bản (là công văn) với nội dung QPPL trong công văn”. Căn cứ pháp lý được dẫn tại công văn là Thông tư 04/2006/TT-BXD và Nghị định 02/2006/NĐ-CP “có một số nội dung cần phải được xem xét, xử lý, vì các văn bản này không phù hợp quy định của Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1-7-2006”. Bên cạnh đó, “việc đưa ra một số quy định, quy phạm hướng dẫn tại công văn số 03 nhưng lại được thể hiện bằng công văn của Bộ do một Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị ký thừa lệnh Bộ trưởng cũng không phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL”. Về Thông tư số 04, Điều 39 Luật Nhà ở năm 2005 quy định: “Trường hợp chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng”. Như vậy, nội dung thông tư số 04 của Bộ Xây dựng hướng dẫn “chủ đầu tư được huy động vốn khi đã giải phóng mặt bằng và bắt đầu triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư” là khác với quy định của Luật Nhà ở, do đó “không đảm bảo tính hợp pháp”.