Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bỏ ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Báo VTC News
Gốc

Từ tháng 12/2007, Bộ Tài chính bãi bỏ quy định miễn thuế thu nhập trong hai năm đầu và giảm 50% trong hai năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/227168/Default.aspx