Một cô gái trẻ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Sau bữa tối vui vẻ, bà mẹ bảo ông bố hãy nói chuyện với con rể tương lai để tìm hiểu về cậu ta.