Bộ Xây dựng đề nghị sửa đề án "Lấy đô thị nuôi đô thị"

Gốc
Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ ý kiến về Đề án "Đô thị hóa Hà Nội - Việt Nam: Truyền thống - Hiện đại theo phương thức lấy đô thị nuôi đô thị" của Liên hiệp Khoa học bảo tồn phát triển văn hóa Việt Nam - Đông Nam Á.

Tin nóng

Tin mới