Bộ Xây dựng kiến nghị tổng kiểm tra các mỏ đá

Gốc
Ngày 26.3, Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh tờ trình gửi lấy ý kiến các bộ liên quan về chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá.

Tin nóng

Tin mới