Bộ Xây dựng muốn thoái hết 49,65% vốn tại DIG

Gốc
Bộ Xây dựng thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Trang web của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ bán toàn bộ 118,26 triệu cổ phiếu DIG, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,65% vốn tại Tổng công ty với mục đích là thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/11/2017 đến ngày 16/12/2017 theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó tổng giám đốc cũng đăng ký bán hết 91.061 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 15/11/2017 đến ngày 14/12/2017.

Kết thúc 9 tháng năm 2017, doanh thu thuần quý 3/2017 của DIG đạt 285,73 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2017 đạt 33,85 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2017, doanh thu thuần của DIG đạt 871,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 43,17 tỷ đồng.

Hiện giá cổ phiếu DIG được giao dịch quanh mốc 16.750 đồng/cổ phiếu.

Hà Anh